Vogelbescherming Nederland


Nieuws november 2010

Roofvogels Friesland nog slechter beschermd

Maandag 15 november 2010

bruine kiekendief / Agami Roofvogelvervolging is in Friesland een serieus probleem. Dat bleek opnieuw uit het onlangs uitgekomen rapport van de Politie Fryslan over de roofvogelvervolging in 2010. De vervolging van Friese roofvogels is in 2010 fors toegenomen. Er waren 40% meer meldingen dan in 2009, van 63 naar 90 gevallen. Meldingen op de website www.roofvogelsinbeeld.nl van de Friese Milieufederatie komen zelfs nog hoger uit.

Ondanks het jaar van de Bruine Kiekendief nam het aantal nestverstoringen van deze vogel toe van 8 naar 15. Om de roofvogelvervolging in Friesland terug te dringen is onder andere extra politie-inzet nodig. De opsporing van daders van roofvogelmoord en
-verstoring wordt echter drastisch teruggebracht. Vogelbescherming vindt dit onbegrijpelijk.

Verschillende organisaties waaronder de Friese Milieufederatie en Vogelbescherming gaan er bij het Openbaar Ministerie op aandringen vervolging van misdaden tegen roofvogels in Friesland hoge prioriteit te geven.