Vereniging Milieudefensie

Milieudefensie voert actie tegen verhoging maximumsnelheid

Den Haag, 30 november 2010 - Milieudefensie heeft dinsdagochtend actie gevoerd tegen de plannen van het kabinet om de maximumsnelheid te verhogen. Die plannen komen vandaag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur & Milieu aan bod. Willem Verhaak, campagneleider Mobiliteit bij Milieudefensie: "Harder rijden lijkt in eerste instantie leuk, maar als je er even over nadenkt is het onverantwoord." Buiten een geringe tijdswinst voor automobilisten kleven er alleen maar nadelen aan een hogere maximumsnelheid: meer uitstoot van CO2 en schadelijke gassen, meer files en meer verkeersslachtoffers.

Milieudefensie roept de Kamerleden op het voorstel van het kabinet tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur & Milieu vandaag af te wijzen. VVD Kamerlid Charlie Aptroot kondigde afgelopen weekend al aan om tijdens de begrotingsbehandeling minister Melanie Schultz van Hagen te vragen om al in januari op sommige snelwegen de snelheid te verhogen naar 130 kilometer per uur.

Tijdens het protest voor de Tweede Kamer in Den Haag namen actievoerders verkleed als premier Mark Rutte en minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen het op een speelgoed racebaan tegen elkaar op. Daarna gingen de Kamerleden de strijd met elkaar aan. Sander de Rouwe (CDA), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA) namen het op tegen Rutte. De Kamerleden namen een doos autodrop "ter overdenking gedurende het debat" in ontvangst met daarop waarschuwingen tegen de verhoging van de maximumsnelheid.

Naast deze snelheidsverhoging op snelwegen wil het kabinet op andere wegen de snelheid ook verhogen. Het verhogen van de maximumsnelheid heeft de volgende nadelen:

Meer files
Volgens onderzoeksbureau CE Delft groeit het verkeer op de snelwegen met 1,2 procent als de maximumsnelheid wordt verhoogd. Mensen ervaren de auto als aantrekkelijker naarmate zij harder mogen rijden. Hierdoor zijn zij op de langere termijn bereid om verder van hun werk te gaan wonen. Een toename van het verkeer met een tiende procent leidt al tot meer files op de snelwegen. Ook de ANWB en verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng verwachten dat meer mensen voor de auto zullen kiezen.

Meer CO2
Bij 130 kilometer per uur stoten auto's per afgelegde kilometer 10 procent meer CO2 uit dan bij een snelheid van 120, stelt onderzoeksbureau CE Delft. Verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng stelt dat de toename van de uitstoot van CO2 door het verhogen van de maximumsnelheid, de fiscale maatregelen om schone auto's goedkoper te maken teniet doen.

Naast een toename van de files en uitlaatgassen leidt een hogere maximumsnelheid volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) tot meer verkeersdoden, meer geluidsoverlast en een hogere slijtage van de wegen. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving noemt slechtere luchtkwaliteit en een stijgend aantal verkeersslachtoffers als risico's van het kabinetsplan.