Gemeente Rotterdam

rotterdam pakt schoolverzuim aan

30 november 2010 | Bestuursdienst | persbericht

Rotterdam zet op twintig scholen in het voortgezet onderwijs het Pluspakket Leerplicht in om het schoolverzuim tegen te gaan.

Met extra leerplichtacties en een verbeterde verzuimaanpak kiezen de gemeente en scholen voor een aanval op de schooluitval.

In het kader van het Rotterdams Onderwijsbeleid wordt momenteel samen met het onderwijsveld een aantal initiatieven uitgewerkt om de schooluitval tegen te gaan en meer jongeren aan een startkwalificatie te helpen. Het Pluspakket Leerplicht dat vanaf vandaag start op de twintig scholen voor voortgezet onderwijs is één van deze initiatieven. Volgens wethouder De Jonge is deze stevige aanpak noodzakelijk: "In Rotterdam verlaten jaarlijks zo'n 2700 jongeren hun opleiding zonder diploma. Dat moet echt anders. Spijbelen is vaak een belangrijke voorspeller van schooluitval. Uit onderzoek blijkt dat jongeren zonder startkwalificatie een grotere kans hebben om werkloos te worden en om in de criminaliteit te belanden. Jongeren vergooien gewoon hun toekomst als ze niet in de schoolbankjes zitten. Daarom gaan we samen met de scholen nog nadrukkelijker bovenop het schoolverzuim zitten, met acties gericht op preventie en controle."

Pluspakket Leerplicht
Het nieuwe Pluspakket Leerplicht is een aanpak op maat, met een aantal instrumenten die de school los van elkaar of gezamenlijk per locatie kan inzetten. Per school wordt gekeken welke specifieke maatregelen nodig zijn. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld voorlichting op school, of om straatacties, waarbij leerplichtambtenaren en politie onder schooltijd extra controleren op bepaalde plekken in de stad, zoals winkelcentra. Een ander onderdeel vormen de `te laat-acties', waarbij Leerplicht bij aanvang van de lessen voor de ingang van de school controleert op leerlingen die te laat zijn. Notoire laatkomers krijgen een HALT straf opgelegd. Een eerdere proef met spijbelcontroles aan huis door Stadstoezicht bleek zo succesvol dat deze huisbezoeken verder worden uitgebreid. Ook wordt het aantal leerplichtzittingen uitgebreid. Rotterdam pleit daarbij voor een versnelling in het opmaken van een proces verbaal. Leerplicht voert daarnaast rond de schoolvakanties aanwezigheidscontroles uit en controleert daarbij of alle leerlingen de overstap naar een vervolgopleiding hebben gemaakt.

Een goede registratie van het ongeoorloofd schoolverzuim is een voorwaarde om schooluitval bij de bron aan te pakken. Een actief verzuimbeleid is één van de voorwaarden voor inzet van het pluspakket. De Hugo de Grootschool is één van de scholen die al erg ver is in verzuimaanpak. De school maakt bijvoorbeeld succesvol gebruik van sms berichten om ouders te informeren wanneer hun kind ongeoorloofd afwezig is.

Ouders
Wethouder De Jonge wil bij het nieuwe spijbeloffensief nadrukkelijker ook ouders betrekken. Eerder liet hij al weten gebruik te gaan maken van het nieuwe instrument de kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen stop te zetten wanneer ouders onvoldoende meewerken om hun spijbelende kind weer naar school te krijgen. Het extra middel wordt ingezet tegen de hardnekkige spijbelaars, die weigeren mee te werken aan mogelijke oplossingen. Dit is mogelijk omdat het ontvangen van kinderbijslag is gekoppeld aan het volgen van een opleiding die leidt tot het behalen van een startkwalificatie. "Ouders zijn verantwoordelijk voor een succesvol verloop van de schoolloopbaan van hun kind. Dat kun je als ouder niet alleen bij de school neerleggen. Ik wil dan ook alles uit de kast trekken om te voorkomen dat jongeren voortijdig stoppen met school zonder dat ze een bruikbaar diploma hebben. Deze maatregel geldt als een belangrijke wake up call voor ouders".