Gemeente Haaren


Ondertekening gemeenschappelijke regeling afvalinzameling met de gemeente 's-Hertogenbosch

ondertekening gemeenschappelijke regeling

Op 28 oktober 2010 heeft de raad besloten om voor de huisvuilinzameling een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de huidige inzamelaar, de Afvalstoffendienst van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Deze regeling is een doorlopend duurzaam samenwerkingsverband en heeft voor u ondermeer de volgende voordelen:


1. Continuïteit inzameling huishoudelijk restafval en GFT. Deze afvalstromen vertegenwoordigen qua hoeveelheid ongeveer een kwart van het Haarense afvalaanbod. Door een gemeenschappelijke regeling wordt de inzameling over een langere periode gewaarborgd met inachtneming van de afgesproken kwaliteitseisen en serviceniveau.


2. De Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch is een betrouwbare en meedenkende partner. Dit heeft zich in de afgelopen jaren bewezen bij het oplossen van meldingen/klachten, het optimaliseren van de huisinzameling en bij het opstellen van de afvalkalender.


3. De Afvalstoffendienst is voor u een bekende partij. Ook bent u bekend met het speciale `afval' telefoonnummer: het telefoonnummer voor het doorgeven van meldingen, klachten, containerwisselingen en het aanvragen van de afvalkalender.


4. Een langdurige overeenkomst met één en dezelfde partij geeft u meer duidelijkheid omdat bijvoorbeeld de kans op wijzigingen in de inzameldagen klein is.

Op 25 november 2010 is de gemeenschappelijke regeling door burgemeester Ronnes en de heer Nouwens, sectordirecteur gemeente 's-Hertogebosch, ondertekend. De ingangsdatum van de regeling is 1 januari 2011.