Gemeente Voorschoten


Subsidie voor groene Duivenvoordecorridor

boerderij in groen Voorschoten ontvangt van 900.000 euro subsidie voor de Duivenvoordecorridor. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland willen het geld beschikbaar stellen voor de sanering van het kassengegebied tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. De subsidie past in het beleid van rijk, provincie en beide gemeenten om de komende jaren het landschap groener en opener te maken. Hiervoor moeten oude kassen worden gesloopt: 'gras voor glas'.

Kleinschalige woningbouw

Kleinschalige woningbouw op de voormalige glastuinbouwlocaties maakt de groene ontwikkeling in de Duivenvoordecorridor financieel mogelijk. De gemeente Voorschoten denkt aan de bouw van enkele tientallen woningen. De meerderheid van de statenfractie heeft positief geadviseerd over de subsidie. Provinciale Staten neemt een besluit op 15 december 2010.
* 30 november 2010