Groen!

Sluitende afspraken rond nucleaire leveringen via staatshervorming

door Kristof Calvo (federaal parlementslid) op 30 november 2010 in "Klimaat en energie"

De federale overheid en de gewesten moeten beter samenwerken rond de uitvoer van nucleair materiaal. Een samenwerkingsverband zou een eerste stap in de goede richting zijn. Groen! zal dit daarom voorstellen bij Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte.

De voorbije weken was er heel wat te doen rond nucleair export. Een Belgisch bedrijf heeft immers zonder vergunning gammagrafie-toestellen met verarmd uranium geleverd aan Iran. Federaal parlementslid Kristof Calvo die de kat de bel aanbod over de exporten stelt vast de verschillende niveaus er soms een andere visie op nahouden: "Geruzie over nucleaire export kunnen we ons echt niet veroorloven. We hoeven de bevoegdheden niet per se te wijzigen, maar de gewesten en de federale overheid moeten beter gaan samenwerken. "

Het is de federale commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens (CANVEK) die zich buigt over de export van nucleair materiaal. De Vlaamse regering heeft echter een andere visie over wat er precies onder nucleaire exportverplichtingen valt. "Zulke discussies zijn weinig vruchtbaar. In de CANVEK zetelen vertegenwoordigers van de staatsveiligheid, de douane en het federaal agentschap voor Nucleaire Controle, dus problematische dossiers moeten daar zoveel mogelijk besproken worden. Alleen zo kunnen we dergelijke foute transporten in de toekomst vermijden", aldus nog Calvo.

Groen! zal dit aankaarten in het kader van de onder handelingen voor de zesde staatshervorming. Er zou een samenwerkingsverband moeten uitgewerkt worden tussen de federale overheid en de regio's. Daarnaast kan de subcommissie Nucleaire Veiligheid in de Kamer zich buigen over de bestaande federale wetgeving.

Contact: Kristof Calvo -