Stichting GarantieWoning verleent eerste keurmerken

30/11/2010 13:50

Stichting GarantieWoning

Persbericht

Voorburg, 30 november 2011

Stichting GarantieWoning verleent eerste keurmerken

Kopers van een nieuwbouwwoning kunnen vanaf 2011 in één oogopslag zien of hun huis met een veilige garantieregeling voorzien van een keurmerk van de Stichting GarantieWoning gebouwd gaat worden.

Het bestuur van de Stichting GarantieWoning heeft keurmerken verleend aan de garantie- en waarborgregelingen van Woningborg N.V., de N.V. Waarborgmaatschappij Stiwoga en de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen.

Deze waarborgende instellingen stellen eisen aan de contracten, de geschillenbeslechting en de garanties die bouwondernemers aan hun klanten geven.

De Stichting GarantieWoning heeft de voor de consument relevante regelingen van deze organisaties getoetst en is tot de conclusie gekomen dat zij voldoen aan alle door de stichting geformuleerde voorwaarden.

Vóór 1 januari 2010 schreef het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) voor welke voorwaarden de waarborgende instellingen moesten hanteren.

Door opheffing van het GIW per 2010 zijn waarborgende instellingen hier niet langer aan gebonden en zou er een wildgroei aan contractstypen en voorwaarden kunnen ontstaan. Dat zou nadelig uit kunnen pakken voor de consument en het vertrouwen in de sector.

Intensief overleg tussen consumentenorganisaties en de bouwbranche heeft ertoe geleid dat het afgelopen jaar nieuwe afspraken zijn gemaakt voor goede modelcontracten en laagdrempelige geschillenregelingen. De Stichting GarantieWoning is opgericht om voor de consument een herkenbaar keurmerk in het leven te roepen. Zo kan hij in één oogopslag zien dat hij te maken heeft met een goed contract en een veilige waarborgregeling.

Waarborgende instellingen verplichten bij hen aangesloten bouwondernemers om gebruik te maken van door hen voorgeschreven contracten en voorwaarden. Het is daarom van belang dat deze instellingen bereid zijn zich te conformeren aan afspraken die door consumentenorganisaties en de bouwbranche zijn gemaakt. Waarborgende instellingen die zich houden aan deze afspraken kunnen nu een herkenbaar keurmerk krijgen van de Stichting GarantieWoning.

Nu zowel Woningborg N.V., de N.V. Waarborgmaatschappij Stiwoga en de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen het keurmerk is verleend betekent dit dat straks meer dan 90% van de nieuwbouw koopwoningen onder dit label wordt gerealiseerd.

De Stichting GarantieWoning verwacht dat ondernemers die zijn aangesloten bij voornoemde waarborgende instellingen het keurmerk op hun contracten gaan voeren, zodat iedere koper weet dat hij te maken heeft met een bedrijf dat zijn zaken consumentvriendelijk heeft geregeld.

Een foto van dit onderwerp is (rechtenvrij) beschikbaar op ANP Fotonet (www.anp-photo.com) en zichtbaar op www.perssupport.nl.