Gemeente Achtkarspelen


Onderhoud bomen en houtwallen winterseizoen

De gemeente Achtkarspelen heeft veel bomen, hakhoutbosjes en houtwallen en -singels in eigendom en beheer. Een afwisselende beplanting, waar we zuinig op zijn. Om de kwaliteit, levensvatbaarheid en habitus(uiterlijke verschijningsvorm) van onze bomen en houtwallen te behouden is het nodig om met enige regelmaat de bomen te snoeien en de houtwallen en singels te onderhouden.

Door een teveel aan bomen in houtwallen en -singels krijgt de onderbeplanting te weinig licht en wordt de totale beplanting te open. Als je bomen kapt en struiken snoeit krijgen de overblijvende bomen en struiken meer kans om te groeien en wordt het aanzicht mooi dicht. Voor het mooiste resultaat snoeien we de struiken tot zo'n 10 cm boven de grond, zodat ze vlakbij de grond vol worden en er dus geen kale plekken in de onderbeplanting ontstaan. Elke winter pakken we een deel van de beplanting grondig aan.

We kiezen bewust voor de winter om broedende vogels niet te verstoren. Ook is het beter voor de bomen, omdat deze tijdens de winterperiode in rust zijn en weinig hinder ondervinden van de ontstane snoeiwonden. Direct in het voorjaar beginnen de afgezaagde bomen en struiken alweer uit te lopen. Omdat het hier om onderhoud gaat, hoeft de gemeente geen kapvergunning aan te vragen.