Gemeente Achtkarspelen


Wethouder Antuma installeert Wmo-raad

WMO-raad

Op dinsdag 16 november overhandigde wethouder Klaas Antuma een bloemetje aan Leonie Kramer. Leonie is de voorzitter van de zojuist geĂŻnstalleerde Wmo-raad.

Samen met Leonie installeerde de wethouder nog acht leden van de Wmo-raad: Voor cluster 1 (Samenleven in buurt en dorp) Eize Alma en Gerben Lenstra, voor cluster 2 (Opgroeien en opvoeden) zijn twee vacatures, voor cluster 3 (Mantelzorg en vrijwilligers) Cornelis Visser en Anneke Nicolai, voor cluster 4 (Meedoen makkelijker maken) Toos van der Vaart en Klaske Postma, voor cluster 5 (Preventie, zorg en opvang) Piet Brommer en Greet Euwema, voor cluster 6 (Anders te werk gaan) zijn twee vacatures. Als u (ervarings)kennis heeft met Opvoeden en opgroeien of met Anders te werk gaan meldt u dan aan, u bent van harte welkom.

U weet dat wij al een poosje bezig zijn, zelfs al vanaf 2005. Tijdens de opbouw werden wij ondersteund door de inspirerende Ko Serier, zojuist gepensioneerd ambtenaar van onze gemeente. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Wij hebben ons vervolgens onder het voorzitterschap van Jaap Coerse en tegenwoordig Leonie Kramer ontwikkeld tot een goede organisatie.Wij deden steeds ons voordeel met de mogelijkheden van overleg met gemeenteambtenaren. Wij danken hen voor hun betrokkenheid en inzet. Natuurlijk waarderen wij de gemeentelijke organisatie die hen die ruimte biedt. Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden waar wij mee bezig zijn: wanneer en waar de Wmo-raad vergadert en waarmee de clusters zich bezighouden. U zult ook regelmatig uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren. Dat is belangrijk hoor, want het gaat steeds over de manier waarop de gemeente dingen voor u regelt.

Het Dagelijks Bestuur, Leonie Kramer, Gerben Lenstra en Toos van der Vaart.
Installatie WMO-raad