Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid


30 november 2010

---

Beleidskader Sociaal Domein vastgesteld

29 november 2010

De deelraad van Zuid heeft op 25 november 2010 het beleidskader Sociaal Domein vastgesteld. In het beleidskader staat wat Stadsdeel Zuid wil bereiken op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, jeugd, sportstimulering en bibliotheken.

Het beleidskader Sociaal Domein geeft invulling aan de drie thema's uit het programakkoord van het dagelijks bestuur: vereenvoudigen, vernieuwen en verbinden.

Het beleidskader komt in de plaats van een groot aantal beleidsregels uit de voormalige stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel (vereenvoudigen), het welzijnswerk wordt op onderdelen opnieuw ingericht (vernieuwen), waarbij het de bedoeling is om meer samenhang in het zorg- en welzijnsaanbod tot stand te brengen (verbinden).

Mee doen aan samenleving

Uitgangspunt van het beleid voor het sociaal domein is de zelfredzaamheid van mensen om mee te doen aan de samenleving. Lukt dat niet op eigen kracht dan helpt het stadsdeel met voorzieningen, zorg en ondersteuning in de buurt. Het stadsdeel doet dit samen met welzijnsorganisaties en andere partners.

Besloten is om onderwijs, jeugd en ouderenwerk zoveel mogelijk te ontzien. Het stadsdeel wil in de eerste plaats bezuinigen door efficiënter te werken en welzijnslocaties samen te voegen. Daarnaast wil het DB het welzijnswerk vernieuwen. De vernieuwing zit vooral in een grotere rol voor vrijwilligers en zakelijkere manier van werken. Hierbij wordt goed gekeken naar wat er nodig is in de buurt en welke rol bewoners hierbij zelf kunnen spelen.

Welke activiteiten op welke locaties vanaf 2012 worden aangeboden, wordt in de loop van 2011 duidelijk. Dit wordt in overleg met welzijnsinstellingen en opbouworganisaties uitgewerkt.

Download

Beleidskader Sociaal Domein (PDF)

Zie het origineel