Gemeente Someren


Kiss & ride-strook Lambertusschool geopend

lambertusschool kiss and ridestrook

In het kader van het project Duurzaam Veilige Schoolomgeving is met de scholen gewerkt aan oplossingen voor verkeersonveilige situaties in de directe school-omgeving en op school-thuisroutes. Bij de Lambertusschool is een duurzaam veilige oplossing gerealiseerd in de vorm van een kiss & ride-strook. Deze is 24 november 2010 geopend.

De verkeersouder dhr. L. Steuten en de wethouder W. Hanssen hebben samen met enkele kinderen de kiss & ride-strook officieel in gebruik genomen. Hierbij kwamen ze in 2 auto's aanrijden en hebben ze vervolgens het lint doorgeknipt dat over de kiss & ride-strook was gespannen.

Door middel van de vrijliggende kiss & ride-strook kunnen ouders hun kinderen veilig bij de school afzetten en ophalen. Via het naastgelegen trottoir kunnen kinderen direct naar het schoolplein lopen. De aanleg van de kiss & ride-strook is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van het SRE.

Voor de aanleg van de weg heeft een aantal bomen moeten wijken. De leerlingen van de Lambertusschool hebben bij de opening van de strook geholpen bij het terugplanten van 6 bomen. In het voorjaar worden nog meer bomen geplant.