MBO raad

MBO Raad reageert op rapport commissie Oudeman: Het mbo ziet kansen om te verbeteren

29-11-2010 - De MBO Raad ziet aanknopingspunten en kansen in het vandaag verschenen rapport van de commissie Oudeman `Naar meer focus op mbo', dat de bestuurbaarheid in het mbo onderzocht. Een van de conclusies uit het rapport luidt, dat er verschillen in de sector en bestuurbaarheid ervan zijn. Deze worden veroorzaakt door de complexiteit van de opdracht voor het beroepsonderwijs, de zeer diverse doelgroepen en de niet altijd consistente wijze van aansturing door de overheid. "In deze conclusies kan ik mij vinden", aldus Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad in zijn eerste reactie op het rapport van de commissie Oudeman. "En zeker, er kunnen zaken beter en die gaan ook verbeterd worden als het aan de MBO Raad ligt. Positief in het rapport is dat er ook instellingen zijn, waaronder ook grote, die het naar de omstandigheden goed doen en zo aangeven dat de sector bestuurbaar is". Van Zijl: "In die zin ben ik tevreden met dit rapport, maar ook met het feit dat ze aanbevelingen van de commissie Van Zijl-Hermans (redactie: commissie kwalificeren en examineren) hebben overgenomen. Het goed functioneren van het beroepsonderwijs wordt ook bemoeilijkt door een te moeilijke kwalificatiestructuur, een toegenomen toezichtlast en niet in de laatste plaats door de rol van de overheid zelf. Dat kan beter en eenvoudiger. Dit rapport van de commissie Oudeman biedt zowel de overheid als onze sector kansen om zaken te verbeteren door middel van een aantal maatregelen. Daarbij zijn overheid en sector nu samen aan zet."

Rust, ruimte en stabiliteit
De aanvullende maatregelen die de commissie wil invoeren zijn beter dan een complete stelselwijziging, zodat de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de bestuurbaarheid in het huidige onderwijssysteem kunnen verbeteren. De voorgestelde maatregelen gaat de MBO Raad nu nog bestuderen. Belangrijk is dat de sector eerst rust, ruimte en stabiliteit krijgt om verbeteringen en vereenvoudiging van bestuurbaarheid te kunnen realiseren. "In dat opzicht zijn minder verantwoordinglast voor goed presterende instellingen, een verscherpt toezicht voor de minder functionerende instellingen en interne governance controles op alle niveaus een prima advies, maar helpen aan de andere kant de bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet de sector niet", aldus Jan van Zijl.

Kansen
De MBO Raad kan zich ook vinden in de focus op het mbo en ziet daar kansen in. Dat kan via een meer doelmatiger functioneren van instellingen, een professioneler docentencorps en het zorgen van een goed en gezond afgestemd opleidingsaanbod op de regionale arbeidsmarkt. "Dit zijn zaken waar bestuurders van instellingen voor zijn", zegt Jan van Zijl. "Als de sector zowel onderling als met betrokken partijen zoals het regionale bedrijfsleven en overheden hierover goed kan afstemmen. Dat verdient de student, de Nederlandse economie en onze samenleving".

Downloaden
Het adviesrapport zal vanaf 17.30 uur te downloaden zijn van de website van de rijksoverheid:
http://www.rijksoverheid.nl/themas/onderwijs-en-wetenschap.

Meer informatie
Marije Hulsbosch, perswoordvoerder: 06-50 27 26 73 of m.hulsbosch@mboraad.nl.

Bron/Auteur: Webredactie