Gemeente Barneveld


Haalbaarheidsstudie Stationsgebouw Barneveld

Advies- en Ingenieursbureau Witteveen + Bos onderzoekt de mogelijkheden voor de herbouw van het voormalige stationsgebouw in Barneveld. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten. De gemeenteraad heeft het college tijdens de begrotingsbehandeling gevraagd om zich in te spannen om de herbouw van het stationsgebouw mogelijk te maken.

Het voormalige stationsgebouw werd in 1978 afgebroken. In de afgelopen periode hebben twee studenten de mogelijkheden verkend voor de herbouw van het voormalige stationsgebouw. Mede op basis hiervan heeft een aantal inwoners - inmiddels verenigd in een stichting - het idee verder uitgewerkt. De gemeenteraad heeft het college gevraagd om zich in te spannen om de mogelijkheden voor de herbouw van het stationsgebouw te ondersteunen. Het college heeft Advies- en Ingenieursbureau Witteveen + Bos gevraagd om voor de stichting een businesscase op te stellen en daarin ook in beeld te brengen wat de kosten zijn voor de herinrichting van de openbare ruimte. Witteveen + Bos onderzoekt ook de mogelijkheid om onder het stationsgebouw een fietsenkelder voor circa 1.500 fietsen te realiseren.

Uiterlijk half januari 2011 moeten de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Raadhuisplein 2, Barneveld, tel: 14 0342 (netnummer niet nodig), fax: (0342) 495 376, e-mail: info@barneveld.nl