Watersportverbond - KNWV

Evaluatie zomerinformatietour afvalwaterinzameling

dinsdag 30 november 2010

Sinds 1 januari 2009 geldt het lozingsverbod: je mag geen
vuil(toilet)water meer lozen op het oppervlaktewater. In juli is door een team van ambtenaren en vrijwilligers, onder andere van het Watersportverbond, informatie over vuilwaterinzameling verstrekt aan watersporters.

Lozingenverbod Dit was een gezamenlijke actie van de Provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân, de Marrekrite en het Watersportverbond. Namens het Watersportverbond heeft Jan de Jong, lid van het Regioteam Fryslân, hieraan meegewerkt. Het team is hiervoor met een vaartuig van de provincie Fryslân gedurende twee weken langs de vele ligplaatsen gegaan. Doel van deze actie was om het draagvlak voor het
lozingsverbod te vergroten door het verstrekken van informatie over de reden en het doel van de Vuilwaterinzameling.

900 boten bezocht
Ongeveer 900 boten werden bezocht. Over het algemeen werd gemerkt dat het persoonlijk aanspreken van de watersporters een goed middel bleek om aandacht te vragen voor de maatregel en ook leidt tot meer
wederzijds begrip. Van de bezochte boten had ongeveer éénderde een vuilwatertank, éénderde had een droog of chemisch toilet of was met een tank aan het voorbereiden en éénderde loosde nog rechtstreeks op oppervlaktewater.

Smoezen top 3
Jan de Jong: "De redenen om nog rechtstreeks te lozen liepen nogal uiteen, van de genoemde redenen zou je een leuke 'smoezen top tien' kunnen samenstellen." Als meest genoemde redenen werden genoemd:
- "Ganzen en eenden poepen het hele jaar door in het water. Dan kan dat kleine beetje van mij er ook wel bij"

- "Vrachtschepen lozen ook rechtstreeks. Daar wordt ook niets aan gedaan"

- "Urine is steriel en doet daarom geen kwaad".

Ter harte
Bij een aantal boten met een volle vuilwatertank is ter plekke de tank leeg gezogen door een vacuümafzuigsysteem aan boord van het provinciale vaartuig. Problemen bij boten met een ingebouwde tank en problemen bij het leegpompen van de vuilwatertank zijn geïnventariseerd en worden ter harte genomen.

De actie had een puur informatief karakter en werd door de bezochte watersporters zeer gewaardeerd. De intentie is om de actie in 2011 te herhalen.

Meer informatie over Vuilwaterinzameling: www.vuilwater.info.