Provincie Utrecht

Breed Werkhoven krijgt groen licht voor woningbouw

De gemeente Bunnik werkt sinds 2007 aan het project Breed Werkhoven. Hierin wordt ondermeer een multifunctionele accommodatie gerealiseerd. De twee vrijgekomen schoollocaties worden herontwikkeld met woningbouw om deze accommodatie te financieren.

Om de gewenste woningbouw daar mogelijk te maken moet afgeweken worden van de rode contour. Gedeputeerde Staten zijn bereid hier een ontheffing voor te verlenen.

Voor persinformatie:
pauline.bredt@provincie-utrecht.nl, (030) 258 32 07 / 06 22 16 11 18

Voor algemene vragen:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11