Provincie Utrecht

Provincie Utrecht keurt bestemmingsplan Burgweg goed

In het bestemmingsplan Burgweg van de gemeente Bunnik is een bedrijfsbestemming toegekend aan een voormalig MOB-terrein. Eerder keurden Gedeputeerde Staten een deel van het plangebied niet goed, om zo de beoogde groene mogelijkheden veilig te stellen.

De gemeente is hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. Deze heeft de gemeente Bunnik gelijk gegeven. Daarom hebben de provincie en de gemeente samen gekeken naar een oplossing, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met het bedrijfsbelang ter plaatse en anderzijds wordt voorzien in een groene invulling van het plangebied.

Voor persinformatie:
pauline.bredt@provincie-utrecht.nl, (030) 258 32 07 / 06 22 16 11 18

Voor algemene vragen:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11