Nieuw-Vlaamse Alliantie
Regering negeert voorstellen N-VA in asielcrisis

klok 30 november 2010

Na de kritiek van de Wereldvluchtelingenorganisatie en bij deze winterkoude vindt staatssecretaris Courard eindelijk dat er iets moet gedaan worden aan de instroom van asielzoekers. De N-VA wil het onmenselijke probleem al lang bij de bron aanpakken en herinnert de staatssecretaris aan haar wetsvoorstellen om de instroom drastisch te beperken, het misbruik te beknotten en de opvang voor te behouden voor echte kandidaat-vluchtelingen. De regering weigert de uitgebalanceerde voorstellen van de grootste partij van het land te overwegen.

Geen opvang voor uitgeprocedeerden In volle asielcrisis zou de opvangcapaciteit volgens de N-VA voorbehouden moeten zijn voor diegenen de er recht op hebben: asielzoekers in hun eerste asielprocedure. Maar slechts 73 procent van de bewoners in de opvang hebben een asielprocedure lopen, onder wie een groot deel meervoudige aanvragers. In onze buurlanden wordt enkel opvang verschaft aan asielzoekers in hun eerste asielprocedure. Bij ons, en ondanks de strengere Europese regelgeving, wordt ook aan meervoudige asielzoekers en aan illegale gezinnen opvang verstrekt. Uitgeprocedeerden krijgen zelfs een verlenging van hun verblijf in de opvangcentra: zij nemen 15 procent van de totale opvangcapaciteit in.

De N-VA heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend tot herziening van de opvangwet. We willen verhinderen dat uitgeprocedeerden in de opvangcentra blijven, meervoudige aanvragen recht geven op opvang en illegale gezinnen opgevangen worden in plaats van aangespoord tot terugkeer.

Snelle procedure voor veilige landen! Zonder de instroom zelf aan te pakken en uitgeprocedeerden te repatriëren, zal de asielcrisis blijven. Sedert het begin van de opvangcrisis begin 2008, heeft de regering zich uitgeput in symptoombestrijding en moest ze toekijken hoe het aantal maandelijkse asielzoekers steeg van 907 in april 2008 tot 2.076 vorige maand.

Velen zijn economische migranten uit de Balkan, Centraal-Azië en Noord-Afrika. De N-VA wil een versnelde procedure van maximaal twee weken voor asielaanvragen uit veilige landen. Dit jaar zitten we met
1.418 Kosovaarse, 977 Servische, 908 Macedonische en 846 Armeense asieldossiers, elk goed voor méér personen. Hun kans op erkenning als vluchteling is onbestaande. Auteur(s): Sarah Smeyers, Kamerlid Theo Francken, Kamerlid Contactinfo:

Annemie Nijs, Communicatieverantwoordelijke Kamerfractie N-VA E-post: annemie nijs n-va be