Radboud Universiteit Nijmegen


Eerste fictieboek van Jan Derksen over psychotherapie

Datum bericht: 30 november 2010

De woorden om het te zeggen, is de titel van het zojuist verschenen boek van Jan Derksen, hoogleraar Klinische psychologie en praktiserend psychotherapeut. Anders dan zijn eerdere werk zoals Het narcistisch ideaal opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking, of Zijn wij wel narcistisch genoeg, is dit een roman over psychotherapie.

Hoe werkt psychotherapie?
Derksens eerste fictieboek gaat over Tim, een hoogleraar fysica die na afloop van een psychotherapeutische behandeling achterblijft met een groot aantal vragen. Hij vraagt zijn psychotherapeute Carla om een serie afspraken, niet voor behandeling, maar voor uitleg over het psychotherapieproces dat hij heeft ondergaan. Hij wil beter begrijpen hoe psychotherapie werkt.
Er vinden acht ontmoetingen plaats die in de vorm van een dialoog worden beschreven en waarin ook bijgedachten, fantasieën en dromen van zowel Tim als Carla een plaats krijgen. Weldra blijken de intenties van Tim complexer te liggen dan hij aanvankelijk meldde en ook Carla lijkt te wankelen in haar rol als docent.

Weg met heilige huisjes
De woorden om het te zeggen zit vol met waardevolle informatie over hoe psychotherapie werkt, de mechanismen die werkzaam zijn in psychische stoornissen, de psychologie als discipline, sociaal-maatschappelijke en politieke aspecten van hulpverlening, etcetera. Menig heilig huisje gaat omver in de heftige discussies tussen de twee vertegenwoordigers van geheel verschillende disciplines. Het is een toegankelijk boek voor zowel hulpverleners als geïnteresseerden in psychotherapie.

De woorden om het te zeggen In therapie
Jan Derksen verwacht dat zijn boek goed kan meeliften op het succes van de TV-serie In Therapie. Vanwaar die belangstelling voor dit vak? Derksen: `De vraag naar hulp bij psychische moeilijkheden en dan bedoel ik niet alleen symptomen zoals een depressie of een paniekaanval, maar ook andere psychische kwetsbaarheden zoals ingewikkelde keuzeproblemen en complexe relatiestoornissen, zoals die ook in het programma In Therapie te zien waren, is enorm toegenomen.
Iedereen is druk en heeft eigen prioriteiten, echte aandacht voor de ander ontbreekt vaak. Veel mensen zijn op zoek naar psychotherapie en hopen en verwachten dat ze goede intensieve gesprekken krijgen die gaan over hun dieper liggende vragen zoals die naar hun eigen identiteit, hun plaats en functie in het leven, hun perspectief op hoe ze met anderen om kunnen en willen gaan, hun houding ten opzichte van ziekte en dood, de zingeving aan hun bestaan.

Behandelprotocollen
Die hulp wordt schaarser door het accent op behandelprotocollen die de uitvoerder ervan minder belangrijk maken. Gelukkig blijven er genoeg ervaren psychotherapeuten die tegemoet kunnen komen aan deze diepere vragen van veel mensen. In mijn boek komen deze onderwerpen aan de orde en dan gaat het dus echt over de diepere binnenwereld niet over de buitenkant. Ik heb de suggestie gekregen op basis van dit boek een film te laten maken.'

Prof. dr. J.J.L. Derksen heeft jarenlang onderzoek gedaan naar persoonlijkheidsstoornissen en publiceerde daarover in binnen- en buitenland. Deze roman is verschenen bij Bert Bakker.

I