Eerste Kamer der Staten Generaal

Wijziging Gaswet en Elektriciteitswet 1998 inzake verbetering voorzieningszekerheid aangenomen en overig nieuws

30 november 2010

De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen
* Wijziging Gaswet en Elektriciteitswet 1998 inzake verbetering voorzieningszekerheid (31.904)

* Wijziging Wet studiefinanciering 2000 en Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs (32.263)

* Wijziging van regels omtrent basisregistraties adressen en gebouwen (32.297)

* Aanpassing Wet beheer rijkswaterstaatswerken betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (32.413)

zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De Kamer heeft de

* Lijst met prioritaire voorstellen uit het Wetgevings- en Werkprogramma (WWP) 2011 van de Europese Commissie

vastgesteld.