Gemeente Ede

dinsdag, 30 november 2010

Parkeertariefexperiment in Ede Centrum stopt

info@ede.nl

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het parkeertariefexperiment in Ede Centrum stop te zetten met ingang van 6 december 2010. Dit doet zij op advies van de stichting Parkeren Ede Centrum. Het experiment was bedoeld om mensen meer naar de werkelijk geparkeerde tijd te laten betalen. Voorwaarde bij het experiment was dat het voor de gemeente en Q-park geen extra geld mocht kosten en dat klanten en winkeliers duidelijk meer tevreden zouden zijn. Het experiment heeft dit echter niet opgeleverd.

Oude tarief

Vanaf 6 december 2010 wordt weer het oude parkeertarief van toepassing. Dit is EUR 1,50 voor de parkeergarages aan de Achterdoelen en de Markt en EUR 0,80 voor het eerste halfuur en EUR 0,70 voor het tweede halfuur op de parkeerterreinen Kuiperplein, Van Dijkeplein en Bunschoterplein.

Experiment

Het parkeertariefexperiment is gestart op maandag 6 september 2010 en duurt tot 4 december 2010. Bij een gunstig resultaat zou het experiment verlengd kunnen worden tot en met 31 december 2010. Uit metingen blijkt dat het experiment in de praktijk nauwelijks van invloed is geweest op het aantal keren dat geparkeerd wordt. De parkeerduur is daarbij slechts gering toegenomen. Het experiment wordt door de parkeerders met een onvoldoende gewaardeerd, ook al geeft een deel aan dat de nieuwe tariefstructuur beter aan zou sluiten bij hun parkeergedrag. De winkeliers in Ede Centrum zagen verder ook geen positieve invloed van het experiment op het aantal klanten.

Alternatieven

Het college wil samen met de stichting Parkeren Ede Centrum blijven streven naar zo klein mogelijke betaaleenheden voor het parkeren in het Centrum. Daarmee willen zij het winkelend publiek tegemoet komen en Ede Centrum als aantrekkelijk winkelgebied promoten. Daarom wordt in de komende periode nader onderzoek gedaan naar nieuwe tariefstructuren. Naar verwachting komt het college in het eerste kwartaal 2011 met mogelijke ideeën hiervoor. Tot die tijd blijft de oude tariefstructuur in werking.