Rijksoverheid


Duurzame stroom en kernenergie gaan hand in hand

Toespraak | 30-11-2010

Het energiebeleid is aan revisie toe. Duidelijkheid, realisme en een consistente lijn daar draait het om. Zo halen we de Europese doelen voor 2020: 14% duurzame energie en 20% CO2 reductie. Duurzame stroom en kernenergie moeten daarbij hand in hand gaan, zodat we zo snel mogelijk een echt CO2 vrije economie hebben.

Het kabinet kiest daarom in het nieuwe energiebeleid voor vier sporen.
1. De belangrijkste regeling om duurzame energie van de grond te krijgen wordt structureel hervormd (de SDE+). Ook komt er een Green Deal.

2. Innovatie is nodig om duurzame energie op langere termijn rendabel te maken.

3. Conventionele energiebronnen (kern en fossiel) spelen of we het nou leuk vinden of niet voorlopig een belangrijke rol.
4. Actieve diplomatie is nodig om de aanvoer van energie veilig te stellen en het Nederlands bedrijfsleven goed te positioneren op buitenlandse markten.

In het verleden was de stimuleringsregeling voor duurzame stroom gericht op zowel de uitrol van groene energie als het stimuleren van innovatie. De nieuwe SDE+ wordt gericht op een helder doel: meters maken met de goedkoopste duurzame stroom opties. Dat betekent dat extreem dure technieken, zoals zonne-energie (gemiddeld 4x zo duur als bijv. wind op land) alleen meedoen als het goedkoper kan. Anders is het namelijk economisch onverstandig. Daarbij wordt ook de financiering aangepast via een opslag op de energierekening. Zo worden de kosten van duurzame stroom beter zichtbaar voor de consument.

Om consumenten en bedrijven beter te betrekken bij het energiebeleid kies ik ook voor een Green Deal. Die moet initiatieven voor energiebesparing en lokale duurzame energie projecten van de grond krijgen. Besparing leidt tot een lagere energierekening en helpt de Europese doelen te halen. Belemmeringen voor bedrijven en burgers energie te besparen moeten worden weggenomen. Ik bijvoorbeeld of er een garantiefonds kan komen om de financiering van energiebesparende maatregelen mogelijk te maken. Ook willen we huiseigenaren steunen bij de financiering van energiebesparende maatregelen.

Innovatie is nodig om de prijs van duurzame stroom snel naar beneden te brengen. Daarom gaan we onze onderzoeksinspanningen bijvoorbeeld bij ECN concentreren op een paar terreinen, zoals wind, zon en bijvoorbeeld biomassa. Daar zijn we goed in en alleen zo zijn we in staat nieuwe energietechnologie sneller naar de markt te brengen. Door onze sterke landbouwpositie en onze sterke havens kunnen we bijvoorbeeld veel meer met biomassa. Ook onze sterke offshore sector en zonnesector heeft veel te bieden. Daarom is energie ook een topgebied in het regeerakkoord. Zo kiezen we voor groene groei: hoogwaardige werkgelegenheid en extra export.

De realiteit is dat we de komende decennia nog afhankelijk zullen zijn van fossiele brandstoffen. Dan moet je niet op voorhand energieopties uitsluiten. Dit kabinet zet daarom alles in het werk om de vergunningverlening voor een nieuwe kerncentrale deze kabinetsperiode af te ronden. Zo blijft stroom betaalbaar en daalt de CO2-uitstoot. Vanzelfsprekend moet het veilig zijn. Tegelijk is de ontwikkeling van CCS als kostenefficiƫnte techniek nodig. Daartoe dienen demonstratieprojecten zoals op zee en in Noord-Nederland. Samen met het Noorden gaan we in overleg over opslag in Noord Nederland. Grootschalige opslag op land is pas aan de orde, nadat een vergunning voor een nieuwe kerncentrale is verleend. Opslag op zee kan gewoon doorgang vinden.

Nederland profiteert al jaren van een sterke en innovatieve gassector (3% van het BBP en 66.000 banen). We moeten zorgen dat we die positie vasthouden. Gas is een relatief schone brandstof en met de handel in gas en Nederland als knooppunt kunnen we een goede boterham verdienen. Dit vraagt om een actieve diplomatie om zo nieuwe stromen naar onze energiehavens als Rotterdam aan te trekken.

Kortom: dit kabinet kiest voor energie en economie. Kernenergie en groene stroom gaan daarbij hand in hand. Daarmee staan we voor een zekere en betaalbare energievoorziening op weg naar een echt CO2-vrije economie.

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zie ook


* Verhagen schoeit stimulering duurzame energie op nieuwe leest | Nieuwsbericht | EL&I


* Duurzame energie | Onderwerp | IenM, EL&I
* Energie | Onderwerp | EL&I

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051