Gemeente Heeze-Leende


Reiling mag weer groenafval aanvoeren

Vanaf vrijdag 19 november mocht het bedrijf Reiling Sterksel BV geen te composteren materiaal meer aanvoeren. Dit naar aanleiding van veel klachten van omwonenden over geuroverlast. De aanwezige te composteren materialen die de geur mede veroorzaken, zijn per direct afgedekt. De andere geurbron, het in de bassins opgeslagen afvalwater, is het bedrijf vanaf zaterdag 20 november gedeeltelijk aan het afvoeren. Door het afvoeren kan de geuroverlast tijdelijk toenemen.

Uit onderzoek dat door bureau Milieumetingen van de provincie Noord-Brabant is verricht, is gebleken dat door de hevige regenval van de afgelopen periode het composteerproces ernstig is verstoord. Mede door de dichte mist, zorgde dit voor ernstige geuroverlast. In het weekend van 20 en 21 november is flink wat onderzoek gedaan en inmiddels mag het bedrijf wel weer te composteren materiaal aanvoeren. De reden dat er nu weer vrachtverkeer rijdt, is omdat het verbod op aanvoer van materiaal alleen nog geldt voor het paprikaloof (dat voor een groot deel voor de stank zorgde). Het verbod om aan te voeren geldt niet voor het groenafval. Dit zorgt immers niet voor de stankoverlast. De aanvoer van groenafval is dus weer toegestaan.

De provincie heeft, als bevoegd gezag, deze bestuursdwang opgelegd. Het bedrijf heeft echter zelf de maatregelen uitgevoerd. De komende tijd zullen door het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en bureau Milieumetingen regelmatig metingen worden verricht. Mede op basis van de uitslag van deze metingen wordt het vervolgtraject bepaald.

De gemeente Heeze-Leende betreurt de overlast en hoopt dat de genomen maatregelen zullen bijdragen aan het oplossen van de overlast.