Gemeente Lingewaard


Huissen rekent af met winkeldieven!

Helaas krijgt elke winkel er wel eens mee te maken, diefstal door klanten. Heel frustrerend want winkeldiefstal kost een ondernemer altijd veel geld. In veel gevallen komt de winkelier er pas later achter dat er is gestolen. Maar soms worden winkeldieven op heterdaad betrapt. Het kost dan veel tijd om de diefstal af te handelen. Daar is nu een oplossing voor bedacht door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HDB) met de regeling Afrekenen met winkeldieven. Per 1 december starten de winkeliers in Huissen met deze regeling. Bedenk u nog een keer voor u van plan bent iets te stelen! Want het komt u duur te staan.

Afrekenen met winkeldieven
Voor ondernemers is nu de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de regeling Afrekenen met winkeldieven. De regeling is een initiatief van HBD. Door deze regeling krijgen de winkeliers in Huissen de mogelijkheid om een schadevergoeding te krijgen voor de tijd die ze kwijt zijn aan het afhandelen van de diefstal waarvan ze de dief op heterdaad betrapt hebben. De rechter heeft bepaald dat 151,- een redelijke vergoeding is voor alle tijd en inspanning die een winkelier kwijt is aan de winkeldief.
Kortom een winkeldief die op heterdaad wordt betrapt, krijgt sowieso een eis tot schadevergoeding van 151,- als hij steelt bij een winkel die is aangesloten bij de regeling afrekenen met winkeldieven. Deze schadevergoeding staat los van de strafrechtelijke boete.

Alleen in Huissen?
De regeling is een vernieuwde versie van het misschien bekende programma dubbel gepakt wat in Arnhem bijvoorbeeld al veel succes heeft. Met de regeling Afrekenen met winkeldieven is op enkele plaatsen gestart als pilot. Elst en Huissen zijn onderdeel van de pilot. Vanaf Maart volgend jaar is de verwachting dat heel Lingewaard aan kan sluiten.

Welke winkels doen mee
Winkels kunnen zich aanmelden bij het HBD. Welke winkels er aangesloten zijn kunt u zien aan de blauwe sticker op het raam met de tekst Wij rekenen af met winkeldieven.
Uit ervaringen met vergelijkbare systemen blijkt het aantal winkeldiefstallen bij aangesloten winkels met gemiddeld dertig tot veertig procent afnemen. Natuurlijk hopen wij dat het ook in Huissen een succes is en dat in maart 2011 de overige kernen deel gaan nemen. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel www.hdb.nl.

Huissen rekent af

(Geplaatst: 30 november 2010)