Gemeente Lingewaard


Riolering Van Voorststraat wordt vervangen

Het gat in het wegdek van de Van Voorststraat is nog niet gedicht. De herstelreparatie zal geen tijdelijke maatregel zijn. Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om het bestaande riool - dat op een diepte van 5 meter ligt - ter plaatse definitief te vervangen.

In afwachting van de definitieve werkzaamheden is het gat in het wegdek van de van Voorststraat voorlopig dichtgezet met zandzakken en wordt het gat opgevuld met zand om de stabiliteit van de weg te kunnen waarborgen. Iedere dag wordt deze afsluiting op mogelijk nieuw ontstane beschadigingen gecontroleerd.

Deze week wordt een keuze gemaakt in de uitvoeringsmethode waarna zo spoedig mogelijk met de uitvoering kan worden gestart. Op dit moment is niet concreet aan te geven wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen en hoe lang de werkzaamheden gaan duren. Tot die tijd blijft de Van Voorststraat afgesloten voor doorgaand verkeer.

Het definitief herstel van het riool ter hoogte van het ontstane gat moet gezien worden als het begin van een totale vervanging van het riool in de gehele Van Voorststraat tot aan de rotonde Stadswal dat voor volgend jaar staat gepand.

(Geplaatst: 30 november 2010)