Gemeente Lingewaard


Twee leden brandweer Huissen Koninklijk onderscheiden

Zaterdag 27 november jl. zijn twee leden van het brandweerkorps Huissen, te weten de heren Henk Scholten en Wiely Cornelissen, beiden uit Huissen, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij hebben de daarbij behorende versierselen uit handen van burgemeester Harry de Vries ontvangen vanwege hun jarenlange inzet voor de vrijwillige brandweer waarin zij met grote mate van inzet en zorgvuldigheid invulling hebben gegeven aan hun taak als brandweerman. De beide heren hebben per 1 november jl. officieel het brandweerkorps verlaten.
Koninklijke onderscheiding

(Geplaatst:30 november 2010)