FNV

FNV Bondgenoten: `Gezonde arbeidsomstandigheden vraagt om mondige werknemer'

30-11-2010

Uit een door circa 900 mensen ingevulde enquête van FNV Bondgenoten over arbeidsomstandigheden blijkt dat meer dan zestig procent van de werknemers onder te hoge werkdruk moet werken en meer dan zeventig procent fysiek te zwaar belast wordt. De vakbond wil meer arbeidsinspecties, maar wil ook dat mensen op de werkvloer samen de werkgever meer aanspreken op het verbeteren van de werkomstandigheden.

Anja Jongbloed, hoofdbestuurder FNV Bondgenoten: "Er zijn in meer dan tachtig bedrijfstakken van FNV Bondgenoten afspraken gemaakt over arbeidsomstandigheden in Arbocatalogi. Dat betekent dat we meer dan ooit in staat zijn om samen met mensen op de werkvloer aan de slag te gaan. Het lijkt makkelijk om je werkgever aan te spreken over ongezonde werkomstandigheden, maar in de praktijk blijkt het lastig. Toch zit daar de sleutel om het werk veiliger en gezonder te maken. Een arbeidsinspectie komt nu misschien maar eens in de dertig jaar om de hoek kijken in een bedrijf. Die bezoeken moeten flink omhoog vinden wij, maar in het alledaagse werk moet je als werknemer toch samen met je collega's aangeven waar je grenzen liggen voor je in ongezonde en onveilige situaties terechtkomt. Daarover ga je in gesprek met je leidinggevende, al dan niet met verdere ondersteuning van de bond. Vaak zijn er duidelijke afspraken gemaakt in cao's of een Arbocatalogus, maar die moeten ook op de werkvloer opgepakt worden."

Er zijn al plekken waar werknemers het voortouw nemen. Landelijk zijn er in het streekvervoer actieve vakbondsleden samen bezig om de buscabines veiliger en gezonder te krijgen. Dit heeft al geleid tot cao-afspraken.

Uit de enquête blijkt verder dat 35 procent van de mensen in hun werk te maken hebben met het risico op een ongeval en 20 procent met pesten en intimidatie. Dat laatste komt overeen met het landelijk gemiddelde. Uit de resultaten blijkt dat veel werkgevers onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor het beschermen van de gezondheid en veiligheid van hun werknemers.

De e nquête arbeidsomstandigheden 2010 is uitgezet om de Arbokoers van de vakbond te bepalen voor de komende jaren. Tijdens de gisteren gehouden Arbodag met ongeveer honderd kaderleden van FNV Bondgenoten is een actieplan gemaakt om veilig en gezond werken vanuit de Arbocatalogi beter op de werkvloer te laten landen.

Volgens schattingen zijn er jaarlijks 3000 doden te wijten aan onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden op het werk. De jaarlijkse kosten van stress op het werk voor overheid en werkgevers worden door de FNV geschat op vier miljard euro.

Onderwerpen:

werkdruk