Rijksoverheid


Subsidies Pilots sportevenementen toegekend

Nieuwsbericht | 30-11-2010

Bij een sportevenement gaat het natuurlijk in eerste instantie om de prestaties van de atleten. Maar een sportevenement kan ook gebruikt worden voor het realiseren van economische en maatschappelijke doelen. Daarbij kan men denken aan het uitdragen van een gezonde en actieve leefstijl of het leggen van (internationale) contacten door bedrijven. Om te kijken hoe de maatschappelijke spin-off van evenementen vergroot kan worden heeft het Ministerie van VWS op grond van het beleidskader pilots sportevenementen aan 10 projecten subsidie verleend die tussen nu en 31 december 2011 worden uitgevoerd.

Subsidies Pilots sportevenementen toegekend

In het totaal zijn er 55 subsidieverzoeken ingediend. Die aanvragen zijn getoetst aan ingangsvoorwaarden. Aanvragen die hieraan voldeden zijn inhoudelijk getoetst op grond van selectiecriteria. Over de toepassing van de selectiecriteria is advies ingewonnen bij een onafhankelijke selectiecommissie.

Op advies van een onafhankelijke selectiecommissie, bestaande uit Maarten van Bottenburg (voorzitter en hoogleraar sportontwikkeling UU), Jantine Schuit (hoogleraar gezondheidsbevordering en beleid VU), Leon Ramakers (voormalig directeur Mojo Concerts), Dick Rensen (voormalig wethouder sport te Delft) en Ruud Koning (hoogleraar sporteconomie RUG), heeft het ministerie van VWS aan de volgende projecten een subsidie verleend:


- een scholieren crosskampioenschap rondom de Sylvester Cross;


- het vergroten van de maatschappelijke spin-off van de FBK Games en de European Cup Combined Events (meerkamp atletiek);


- een breedtesportcampagne rond het WK Tafeltennis 2011;


- het EK Hip Hop;


- het WK CP voetbal 2011;


- 50+-wandelen rondom de Vierdaagse van Nijmegen;


- het vergroten van de media-aandacht van onder andere het WK 470 (zeilen).

Verder ondersteunt het ministerie pilots met als doel het verkrijgen van:


- de organisatie van het EK atletiek 2016;


- het WK Hip Hop;


- de Triathlon in het kader van de World Championship Series in Almere.

In het totaal zijn 7 pilot projecten gekoppeld aan de uitvoering van een evenement gestart met een totaal van EUR 1.115.398 en zijn 3 pilot projecten gestart ten aanzien van het verkrijgen van een evenement ter waarde van

EUR 86.977. In het totaal voor is EUR 1.202.375 aan subsidies toegekend voor pilots sportevenementen.

De ervaringen uit de pilots worden meegenomen bij het herijken van het evenementenbeleid in de nabije toekomst. Meer kennis over het maximaliseren van maatschappelijke en economische spin-off bij sportevenementen draagt bij aan de evenementenambitie uit het Olympisch Plan 2028. Sportevenementen moeten voor deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, bestuurders en bedrijven een belevenis worden. Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051