Belgische Federale Overheid


Belg denkt weinig aan brandpreventie

Datum: 30 november 2010

Volgens een enquête van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de vzw ANPI, hebben weinig Belgen aandacht voor brandpreventie. Drie Belgen op de vier staan immers zelden of nooit stil bij brandgevaar.

De enquête werd gehouden bij 1 000 personen tussen augustus en september 2010. Uit de antwoorden op die enquête blijkt dat brandpreventie voor zeer weinig Belgen een prioriteit is. Slechts 2 % heeft er aandacht voor.

De enquête levert ook nog de volgende cijfers:

* 27 % van de personen vermelden de rookmelder als middel om brand te voorkomen.

* 47 % van de Belgische woningen is uitgerust met een rookmelder.
* 29 % van de Belgen heeft een brandblusser in huis.