MKB-Nederland

Commissie brengt advies uit over verbetering mbo

30 november 2010Hoe moet de doelmatigheid van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) omhoog? Daarover heeft de commissie Kwalificeren en Examineren vandaag een advies aangeboden aan minster Van Bijsterveldt (Onderwijs). Het advies gaat onder andere in op kwalificatie, examinering en het aanbod van opleidingen. Voor het bedrijfsleven is het van groot belang dat het onderwijs beter aansluit op de praktijk op de werkvloer.

In het rapport van de commissie, onofficieel ook wel de commissie Van Zijl/Hermans genoemd, staan zes belangrijke aanbevelingen om de doelmatigheid met betrekking tot de kwalificatiestructuur, het opleidingenaanbod en de examinering te verbeteren. Zo zouden kwalificatiedossiers die verschillende sectoren overschrijden gezamenlijk ontwikkeld moeten worden. Ook het standaardiseren van examinering en een beter effectief toezichtkader zouden bijdragen aan beter mbo-onderwijs.

Om de adviezen te kunnen realiseren zijn aanpassingen in wet- en regelgeving nodig. Ook stelt de commissie dat een doelmatiger inzet van middelen moet resulteren in herinvestering, zodat noodzakelijke verbeteringen in het mbo gerealiseerd kunnen worden.

Het advies van de commissie Van Zijl/Hermans is inmiddels omarmd door de commissie Oudeman die in opdracht van OCW de bestuurbaarheid van het mbo onderzocht. De commissie Oudeman adviseert de minister in haar rapport de adviezen van de commissie Van Zijl/Hermans over te nemen.