INLIA


Ongedocumenteerde Chinezen toch niet uitzetbaar (30-11-10)

China2-thumb
In ons bericht van 22-9-10 berichtten wij dat de Raad van State had bepaald dat ongedocumenteerde Chinezen uitgezet konden worden. De RvS oordeelde in een uitspraak van 9-8-10 dat het afgeven van 17 laissez-passers (lp's) "een belangrijke aanwijzing is voor het intreden van een structurele verandering in de opstelling van de Chinese autoriteiten". Inmiddels - ruim 3 maanden later - komt de rechtbank in Dordrecht, die op 22-6-10 al had geconcludeerd dat ongedocumenteerde Chinezen niet uitgezet konden worden, op 11-11-2010 weer tot de conclusie dat er geen zicht is op uitzetting binnen een redelijke termijn.
De uitspraak van de RvS is volgens de rechtbank niet langer houdbaar, omdat slechts een beperkt aantal van de 17 lp's is afgegeven binnen een termijn die in geval van een inbewaringstelling als redelijk kan worden aangemerkt. Ook zijn de 17 lp's op het zelfde moment afgegeven, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de Chinese autoriteiten nieuwe lp's inhoudelijk (zullen) beoordelen. Bovendien is er in de periode van januari tot november 2010 door de Chinese autoriteiten niet gereageerd op de aanvraag van 195 andere lp's, zo heeft de minister aan de rechtbank laten weten.
Van een structurele verandering in de opstelling van de Chinese autoriteiten is dus niets gebleken.

De uitspraak van de rechtbank in Dordrecht is te vinden op rechtspraak.nl. (vul in het vakje zaaknummer 10/36778 in)