Rijksoverheid


Van Bijsterveldt ontvangt advies `Naar meer focus op het mbo!'

Nieuwsbericht | 30-11-2010

Minister van Bijsterveldt heeft vandaag uit handen van commissievoorzitter Marjan Oudeman het eindrapport `Naar meer focus op het mbo!' in ontvangst genomen. Van Bijsterveldt heeft de commissie in april van dit jaar verzocht onderzoek te doen naar de problemen die er in de organisatie en de besturing van het middelbaar beroepsonderwijs bestaan.

De hoofdconclusie van de commissie is dat onderwijsinstellingen wel degelijk bestuurbaar zijn. Zij moeten echter meer ruimte krijgen en nemen om hun kerntaak; het geven van kwalitatief goed beroepsonderwijs, waar te kunnen maken. Van Bijsterveldt: "De Commissie Oudeman geeft een ragfijne analyse en dito adviezen om tot verdere kwaliteitsverbetering te komen in het mbo. Die handschoen zal moeten worden opgepakt door de roc's. Ook ik zal daaraan mijn bijdrage blijven leveren. Alleen met een gezamenlijke inzet kan het middelbaar beroepsonderwijs de komende jaren uitgroeien tot dé hofleverancier van vakmensen."

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zie ook


* Naar meer focus op het mbo! | Rapport | OCW
* Besturing en onderwijskwaliteit in het mbo | Rapport | OCW
* | Brochure | OCW


* Beroepsonderwijs | Onderwerp | OCW, EL&I

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051