Rijksoverheid


2010Z18095 Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de financiering van de Lokale Omroep (ingezonden 30 november 2010)


1 Wat is uw eerste reactie op het rapport 'visitatierapport en toekomstvisie Sector Onder De Radar' inzake de lokale omroep in Nederland?
2 Hoe gaat u om met het feit dat 42% van de gemeenten niet voldoet aan het uitkeren van het basisbedrag voor de lokale omroep? Bent u bereid deze gemeenten hierop aan te spreken en het maximaal een jaar te geven dit te corrigeren?
3 Kunt u deze vragen beantwoorden voor het komende wetgevingsoverleg Media op 13 december a.s.? 1) Sector onder de Radar


---- --