3 e editie Karel de Grote-prijs voor jongeren , 2011

30/11/2010 16:48

Europees Parlement Den Haag

Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren:

Derde jaarlijkse editie gelanceerd

De derde jaarlijkse editie van de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren is van start gegaan. De prijs is gericht op jongeren die betrokken zijn geweest bij projecten om begrip tussen volkeren uit verschillende Europese landen te bevorderen. De deadline voor het indienen van projecten is 23 januari 2011.

Rolmodellen voor jonge Europeanen

De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren, die georganiseerd wordt door het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-Prijs van Aken, wordt toegekend aan projecten die opgezet zijn door mensen tussen de 16 en 30 jaar oud. De winnende projecten dienen als rolmodel voor jonge mensen in Europa en bieden praktische voorbeelden van Europeanen die samenleven als een gemeenschap. Uitwisselingsprogramma's voor de jeugd en artistieke- en internetprojecten met een Europese dimensie behoren tot de geselecteerde projecten.

10.000 euro prijzengeld

De drie winnende projecten zullen beloond worden met een bedrag van respectievelijk 5000 euro, 3000 euro en 2000 euro. Ook zullen zij uitgenodigd worden voor een bezoek aan het Europees Parlement.

De winnaars van 2010

Het project 'Design / Politics / Europe' van Atelier Tipografic 2 was door de Nederlandse jury verkozen tot de nationale inzending voor de Europese Karel de Grote Prijs voor Jongeren. Atelier Tipografic 2 is een internationaal project dat kunst, politiek en Europa samenvoegt om "muren van onderlinge angst, rancune en nationale mythes te doorbreken." Het project wil jonge mensen kritisch laten nadenken over de politieke identiteiten en processen die de Europese gemeenschap representeren. In totaal werken er 34 studenten mee aan het project uit drie Europese landen: Nederland, Roemenië en Oostenrijk.

Maar het Nederlandse project was vorig jaar niet de Europese winnaar. De Eerste Prijs 2010 ging naar het Duitse jongerenproject "Trein voor Europa!". Dit project bracht 24 technische scholen samen om een eigen miniatuurtrein te bouwen met een locomotief met o.a. Belgisch onderstel, Duitse wielen, Finse stoomketel en 24 wagonnetjes, een van elke school. Een van de 24 scholen was het Sint Jozefsinstituut van Geel. De tweede en de derde prijs van 2010 ging resp. naar de Ierse inzending "You and here" en het Bulgaarse project "Best Engineering Competition BEC"

Op 26 oktober werden de Europese winnaars door de Europarlementsleden van de parlementaire commissie cultuur en onderwijs ontvangen. De Europarlementsleden loofden de winnaars om hun inzet, die inspirerend werkt en om hun projecten die aantonen hoe jongeren werken aan een beter wederzijds begrip in Europa.

Aanvraagformulieren zijn te vinden op de site van het Bureau Europees Parlement (www.europeesparlement.nl ) en de website van de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren (www.charlemagneyouthprize.eu). Ook het wedstrijdreglement is te vinden op die laatste site.

Neem voor verdere informatie contact op met:

Brigitte Kimman , epdenhaag@europarl.europa.eu , tel: (+31) 70 313 5400

Ayla Sultan (CC)I(CC)EK, ayla.cicek@europarl.europa.eu , (+32) 2 28 41009, (+32) 498 98 13 37