Ministerie van Financiën

Najaarsnota 2010: EMU-tekort ongewijzigd

Nieuwsbericht | 30-11-2010 | Begrotingsproces

Het EMU-saldo komt in 2010 naar verwachting uit op een tekort van 5,8 procent bbp (bruto binnenlands product). Dit is hetzelfde als bij Prinsjesdag werd verwacht. De EMU-schuld komt uit op 64 procent bbp voor 2010. Dit staat in de Najaarsnota van minister De Jager (Financiën) die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De Najaarsnota geeft een geactualiseerd beeld van de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven in het begrotingsjaar 2010. Het totale uitgavenkader wordt in 2010 niet overschreden. Hiermee blijven de uitgaven binnen de ruimte van de begroting 2010. De raming van de totale belasting- en premieontvangsten 2010 blijft per saldo ongewijzigd.

De garantieverplichtingen van de Staat zijn afgenomen met circa 31 miljard euro. Op verzoek van ABN Amro is een garantie van de Staat op een deel van hun hypothekenportefeuille beëindigd.

Ierland heeft een aanvraag ingediend voor steun van de Europese noodmechanismen en het IMF. Nederland leent Ierland nog geen geld uit, maar geeft garanties af ter waarde van in totaal 2,7 miljard euro. Dit bedrag is al opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2010 en besproken met de Tweede Kamer.

Onderstaande grafiek geeft het EMU-saldo en de EMU-schuld 2010 weer voor de landen van de eurozone op basis van de Najaarsvoorspellingen van de Europese Commissie.
Grafiek van het EMU-saldo
Grafiek: EMU-saldo en EMU-schuld in de EU

Meer informatie


* Najaarsnota 2010
Beleidsnota | 30-11-2010 | Begrotingsproces