Gerechtelijke organisatie

Zorgverzekeraar CZ moet website aanpassen

Amsterdam, 30 november 2010 - De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft vandaag beslist dat zorgverzekeraar CZ haar website over âbeste borstkankerzorgâ moet aanpassen, als het Slotervaart ziekenhuis die aanpassing wil. Dit is de uitkomst van een kort geding dat het Slotervaart ziekenhuis had aangespannen tegen CZ.

Volgens de rechtbank heeft CZ met de publicatie op haar website van de lijst van ziekenhuizen op het gebied van âbeste borstkankerzorgâ, onrechtmatig gehandeld jegens het Slotervaartziekenhuis. Dat ziekenhuis werd op de CZ-lijst ingedeeld in categorie 3: âkan beterâ.

CZ heeft bij het publiceren van die lijst volgens de rechter onvoldoende duidelijk gemaakt dat een ziekenhuis dat minder dan 150 borstkankeroperaties per jaar uitvoert, zoals het Slotervaart, ook al voldoet dat ziekenhuis aan alle andere kwaliteitsaspecten, nooit hoger kan scoren dan categorie âkan beterâ en âkan beterâ een negatieve connotatie oproept.

De onrechtmatigheid kan worden weggenomen, als CZ het kopje âkwaliteitskaders borstkankerzorgâ voorziet van een korte toelichting op dit punt, zodat op het eerste gezicht duidelijk is dat het aantal operaties doorslaggevend kan zijn.

CZ heeft op zichzelf wel de vrijheid om met ziekenhuizen al dan niet te contracteren en, zo oordeelde de rechter, ook om bepaalde eisen aan die ziekenhuizen te stellen. Ook het stellen van de zogenoemde âvolumenormâ wordt op zichzelf niet onrechtmatig geacht, aangezien voldoende aannemelijk is dat een zeker verband bestaat tussen het verrichten van een minimum aantal operaties en de kwaliteit van een ziekenhuis, respectievelijk de chirurg.

Of dat minimum 150 moet zijn, of een ander aantal, daarover bestaat bij de deskundigen geen eensgezindheid, zo overwoog de rechter.

De vordering van het Slotervaart ziekenhuis om de hele publicatie te verwijderen en rectificaties te zenden naar diverse media voert te ver en is daarom afgewezen. CZ kan â als het Slotervaart daar om verzoekt â volstaan met de aanpassing.
De kosten van de procedure worden tussen partijen gecompenseerd.

LJ Nummer

BO5512

Zie het origineel
Bron: Rechtbank Amsterdam Datum actualiteit: 30 november 2010 Naar boven