Gemeente Beek


Burgemeester Cremers bij afscheid benoemd tot ereburger

Burgemeester Armand Cremers is bij zijn afscheid tijdens de buitengewone raadsvergadering door de gemeenteraad benoemd tot ereburger van de gemeente Beek.

Burgemeester Armand Cremers

De gemeenteraad heeft tot toekenning van het Ereburgerschap besloten, vanwege de uitzonderlijke wijze waarop burgemeester Cremers zich gedurende zijn twaalfjarige burgemeesterschap verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap van Beek.

De raad heeft daarbij uitgesproken dat de vertrekkende burgemeester bijzonder sociaal betrokken is geweest bij de Beekse gemeenschap en door zijn bijzondere langdurige inzet een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de sociale versterking en ontwikkeling van de gemeenschap in Beek. Hierbij is de term burgervader de heer Cremers op het lijf geschreven. âDe heer Cremers heeft zich ten opzichte van de Beekse gemeenschap op een dusdanige uitzonderlijke wijze verdienstelijk gemaakt, dat het toekennen van een blijk van waardering en dankbaarheid is gerechtvaardigtâ, zo luidt de motivering.
Â