Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

waterschapsverkiezingen

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen

Om 10.00 uur dinsdagochtend heeft het stembureau de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen bij waterschap Scheldestromen vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen in de zetelverdeling of in de namen van de nieuwe bestuursleden ten opzichte van de voorlopige uitslag van afgelopen donderdag.

Voordat de uitslag definitief kon worden vastgesteld, heeft het stembureau onder andere het aantal uitgebrachte stemmen, de toegewezen zetels en de voorkeurstemmen gecontroleerd. De definitieve uitslag kunt u vinden op www.scheldestromen.nl/uitslag. Deze uitslag ligt vanaf vrijdag te inzage op in het waterschapskantoor in Middelburg en in kopie op het kantoor in Terneuzen.

Het nieuwe bestuur wordt op 6 januari 2011 geïnstalleerd. Tot 1 januari 2011 blijven de huidige besturen in functie.

Middelburg, 30 november 2010