Milieudienst Rijnmond

Afstemmen voor efficiënter en effectiever toezicht

30.11.2010 14:00
DCMR communicatie en informatie

Maandagmiddag 29 november lichtte de DCMR samen met andere overheden het bedrijfsleven voor over de vernieuwing van het toezicht. En vooral de redenen van deze vernieuwing: lastenverlichting aan bedrijfs- en overheidskant. Duidelijk is dat noch het bedrijfsleven noch de overheid zich al 'verlicht' voelt. Nog veel werk aan de winkel dus. Het bedrijfsleven en de overheden moeten daartoe een samenwerking aangaan. Deze middag vormde daar een mooie start voor.

Volle zaal

De zaal van het EIC was tot de nok toe gevuld met voornamelijk milieu-, gezondheid- en veiligheidsmanagers van zo'n vijftig bedrijven uit de provincie Zuid-Holland, vooral uit het Rijnmondgebied. Organisator de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) zette twee onderwerpen op de agenda, het afstemmen van inspecties en systeemgericht toezicht. Robert Mout, coördinator VCEB van de DCMR, zat de middag met verve voor.

Meedenken

Evert Wijdeveld, beleidsmedewerker bij Deltalinqs, deed de aftrap. Als belangenbehartiger van de bedrijven in het Rijnmondgebied staat Deltalinqs achter de vernieuwing van het toezicht op voorwaarde dat het inderdaad lasten verlicht aan de bedrijfskant. Deltalinqs denkt daarom graag mee met de overheden.

Afgestemde inspecties

Bedrijven staan achter het feit dat de overheid inspecteert. Ze denken graag mee hoe dit efficiënter en effectiever kan. Zo besprak Clemens Duyvesteijn, milieu-, gezondheid- en veiligheidsmanager bij Exxon Mobile, vanuit bedrijfsperspectief, met Meryam Twisk, beleidsmedewerker bij de DCMR, vanuit overheidsperspectief, in een duo presentatie de vorderingen en de valkuilen bij de geïntegreerde, afgestemde inspecties. Ook de BRZO-inspecties worden geïntegreerd.

Met twaalf inspectiediensten startte de DCMR in 2009 de frontoffice chemie voor het organiseren, uitvoeren en afhandelen van afgestemde inspecties bij de chemie. De bedoeling is deze afgestemde inspecties in de nabije toekomst bij alle bedrijven toe te gaan passen.

Systeemgericht toezicht

Focus bij inspecties komt meer te liggen op het bedrijfsmanagementsysteem. Dit systeem moet dan wel alle wetten en regels, waar het bedrijf zich aan moet houden en waarop wordt geïnspecteerd, hebben geborgd. Monique Verhage, technische beleidsmedewerker bij de DCMR, wist aanwezigen in een presentatie duidelijk uit te leggen wat systeemgericht toezicht is en kan opleveren. De DCMR roept bedrijven op zich bij hen aan te melden voor systeemgericht toezicht. Bij een aantal bedrijven wordt al geïnspecteerd aan de hand van het bedrijfsmanagementsysteem.

Vruchtbare discussie

Aanwezigen kregen vier briefjes in te vullen om het afstemmen van de inspecties te helpen verbeteren. Er werd driftig geschreven. Een greep uit de genoteerde verbeteringen op het gebied van 'samenwerking', 'rapportage', 'transparantie' en 'professionaliteit' bracht de discussie op gang tussen zaal en een panel van
overheidsvertegenwoordigers en Deltalinqs. De discussie bracht partijen dichter bij elkaar.

Samenwerken

Aanwezigen verlieten de zaal met meer begrip voor de klus die voor ligt. De potentie van het afstemmen van inspecties en het systeemgericht toezicht is duidelijk. Door samen te werken aan deze landelijk ingezette ontwikkelingen wordt het toezicht uiteindelijk efficiënter en effectiever, zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met Meryam Twisk, beleidsmedewerker DCMR, 010 246 80 27 of Robert Mout, coördinator VCEB DCMR, 010 246 84 39.