Ministerie van Defensie


Kamerbrief reactie op brief CNV

30 november 2010

Ondertekenaar: minister van Defensie

Met de brief van 11 november jl. (kenmerk 32500-X-7/2010D44419) heeft de vaste commissie van Defensie mij verzocht een reactie te geven op de brief van CNV Vakmensen van 1 november 2010 over het dreigende ontslag van 50 rij-instructeurs bij een civiele verkeersschool in Eindhoven. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

drs. J.S.J. Hillen

Verwijzingen

* Kamerbrief reactie brief CNV * Kamerstuk | 30 november 2010 | pdf, 1 pagina, 23 KB

Zie het origineel