Partij voor de Vrijheid (PVV)

PVV vraagt opheldering over Iraanse raketdreiging West-Europa

De Kamerleden Wim Kortenoeven, Marcial Hernandez en Geert Wilders hebben de regering om opheldering gevraagd over het bericht dat de islamitische schurkenstaat Iran over Noord-Koreaanse raketten beschikt waarmee atoombommen op West-Europa kunnen worden geschoten.

Er werd eerder al gespeculeerd over de BM-25 in Iraanse handen: Janes.com
Geheime documenten die eind november zijn uitgelekt via Wikileak lijken die speculaties door zekerheid te hebben vervangen.

Schriftelijke vragen van de leden Kortenoeven, Hernandez en Wilders (allen PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over het bericht dat de Islamitische Republiek Iran zou beschikken over geavanceerde Noord-Koreaanse lange afstandsraketten van het type BM25 die nucleaire wapens kunnen overbrengen en West-Europa kunnen bereiken.


1.)
Bent u bekend met het nieuwsbericht "Wikileaks: Iran obtained 19 advanced North Korean missiles"(*) en hoe beoordeelt u dat bericht?


2.)
Is tijdens de recente NAVO-top in Lissabon gesproken over de mogelijkheid dat de Islamitische Republiek Iran nu al kan beschikken over overbrengingsmiddelen waarmee een nucleaire aanval op West-Europa kan worden uitgevoerd? Zo ja, waarom is deze informatie voor het publiek geheim gehouden. Zo ja, welke concrete maatregelen worden dan genomen om die Iraanse dreiging te pareren? Zo nee, was u toch bekend met de informatie?


3.)
Deelt u onze inschatting dat een land dat overgaat tot de aanschaf of productie van overbrengingsmiddelen voor nucleaire wapens ook van plan zal zijn de bijbehorende nucleaire wapens aan te kopen of te produceren? Zo ja, hoe ziet u dit in het licht van de systematische Iraanse ontkenning dat het land over kernwapens zou willen beschikken?


4.)
Ervan uitgaand dat het opgemelde bericht juist is, wat zijn dan de implicaties voor het strategisch concept van de NAVO en voor de burgerbescherming in West-Europese steden?


5.)
Ervan uitgaand dat het opgemelde bericht juist is, deelt u dan onze mening dat de nieuwe feiten over de Iraanse bewapeningsinspanning moeten leiden tot verdere aanscherping van het sanctiebeleid tegen de Islamitische Republiek Iran?

Ingezonden op 30 november 2010

(*) The Jerusalem Post, 29 november 2010

*

*

*

*

*