Gemeente Eindhoven

Vervroegde sluiting dinsdagmarkt
Vanaf dinsdag 30 november sluit de dinsdagmarkt in het centrum van Eindhoven voorlopig om 15.30 uur. Dit in verband met de winterse omstandigheden van dit moment. Deze vervroegde sluiting geldt tot het moment dat de gemeente een definitief besluit neemt over de openingstijden van de markt.

De gemeente voert op dit moment onderzoek uit naar de openingstijden van de dinsdagmarkt, zoals eerder is afgesproken door de betrokken partijen. De resultaten van de enquête worden verwacht in januari 2011. De marktadviescommissie in zijn nieuwe samenstelling wordt gevraagd om advies te geven over de uitkomsten. Daarna neemt het college een besluit.

In week 47 zijn drie marktkooplui in de marktadviescommissie benoemd. Hiermee is de betrokkenheid en inbreng van de marktkooplui gegarandeerd.