Haagse Hogeschool


Unieke samenwerking De Haagse Hogeschool en welzijn in Den Haag

âWelzijn als wijkregisseur voor kwetsbare ouderen die zelfstandig wonenâ

De Academie voor Sociale Professies van De Haagse Hogeschool, de samenwerkende Haagse Welzijnsorganisaties en STIOM hebben op 16 november jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend. Samen zullen zij werken aan het project âWelzijn als wijkregisseur voor kwetsbare ouderen die zelfstandig wonenâ. Het project moet het ouderenwerk nadrukkelijker op de kaart zetten voor met name kwetsbare ouderen in de stad.

De verantwoordelijkheid voor lokaal welzijnswerk voor ouderen is een zaak voor de lokale overheid (WMO). De gemeente heeft de uitvoering hiervan neergelegd bij de vier lokale welzijnsorganisaties, die elk afzonderlijke delen van de stad van integrale welzijnsdiensten voorzien. Dit welzijnswerk is sterk wijkgericht en overal anders. In de ene wijk wordt meer op afstand gewerkt en hebben vooral de vrijwilligers contact met de oudere wijkbewoners, in de andere wijk onderhouden de ouderenwerkers zelf intensief contact met de tot het welzijnswerk gewende wijkbewoners. Speerpunt is het versterken van de positie binnen de keten zorg-welzijn, met een accent op regie. Daarbinnen wordt werk gemaakt van daarop aansluitende programma's, waaronder dagopvang, signalerend huisbezoek en programmaâs rondom allochtonen en dementie.

De Academie voor Sociale Professies van De Haagse Hogeschool is gevraagd dit proces te monitoren en waar nodig van advies te voorzien. Joost van Vliet, docent en sociaal gerontoloog, zal deze samenwerking verder vorm geven. Naast het monitoren wordt in het najaar van 2010 voor ouderenwerkers de incompany-training geronto-psychopatologie verzorgd.

Voor De Haagse Hogeschool is het belangrijk goed contact te onderhouden met het werkveld. Docenten, studenten en het werkveld zijn daar bij gebaat. Als toegepast kennisinstituut kan De Haagse behulpzaam zijn bij het onderzoeken van vraagstukken en meehelpen bij het vinden van adequate oplossingen. De school levert daarbij de kennis en krijgt er inspirerende onderzoeksopdrachten voor terug, waarvan de docenten en studenten zelf ook weer kunnen leren. Een synergie die niet veel hoeft te kosten, maar wel veel kan opleveren.

Het enthousiasme is groot onder de ouderenwerkers, de bestuurders van de welzijnsorganisaties en de academie. Ook de studenten hebben zeer enthousiast gereageerd, er is massaal belangstelling getoond om binnen dit project te kunnen afstuderen. De uitdaging ligt in de sterke verankering in de wijk en de verschillen van werkwijze tussen de stadsdelen. Deze zullen het niet eenvoudig maken om op stedelijk niveau herkenbaar te werken aan het nadrukkelijk op de kaart zetten van het ouderenwerk. De kunst zal daarbij zijn om een en/en modus te vinden die vanuit respect van het lokale wijkwerk tot een stedelijk betekenisvolle invulling te komen.