Provincie Flevoland

Rijk en provincie investeren 8 miljoen in `high containment unit' van CVI

Publicatiedatum: 30 november 2010

Flevoland komt krachtig op de kaart te staan waar het gaat om het bestrijden van infectieziekten die voor mens en dier gevaarlijk zijn. Dankzij een totale investering van 8 miljoen euro in de nieuwbouw van een `high containment unit' van het Centraal Veterinair Instituut, worden een betere diagnostiek en nieuwe therapieën mogelijk. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) investeert 5 miljoen euro en de provincie Flevoland wil drie miljoen euro voor haar rekening nemen.

Een high containment unit is een (hermetisch) afgesloten
onderzoeksruimte waarbinnen onderzoek kan worden verricht naar de bestrijding van besmettelijke ziekten. Het Centraal Veterinair Instituut, dat onderdeel uitmaakt van de Wageningen Universiteit en Researchcenter, beschikt in Lelystad over verouderde faciliteiten die nog niet geschikt zijn voor onderzoek naar gevaarlijke besmettelijke ziekten. De huidige onderzoeksprogramma's beperken zich hierdoor tot diergeneeskundig onderzoek. Dankzij de subsidie voor een nieuwe installatie kan straks ook onderzoek worden gedaan naar ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn en andersom, zoals bijvoorbeeld de vogelgriep en de Q-koorts.

Uniek

Deze nieuwe high containment unit is dusdanig geavanceerd, dat ze uniek is voor Nederland en één van de weinige voorzieningen in haar soort in West-Europa. De verwachting is dat deze unieke installatie internationaal onderzoek én investeringen aan zal trekken. Andries Greiner, gedeputeerde Economische Zaken zegt hierover: 'Wij zien in de realisatie van de nieuwe high containment unit een bekroning van onze pogingen om de life-sciences sector van Flevoland in binnen- en buitenland te positioneren.'

Provinciale Staten nemen op 2 december 2010 een definitief besluit over de bijdrage aan de high containment unit.