Gemeente Hellevoetsluis


Betere afstemming rond evenement Zomer in de Vesting

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis heeft in haar vergadering van 30 november 2010 ingestemd met een aantal afspraken om de coördinatie en afstemming rond het evenement `Zomer in de Vesting' te verbeteren.

Het evenement `Zomer in de Vesting' vond in 2010 voor het eerst plaats en was een succes, ondanks de slechte weersomstandigheden en een aantal aandachtspunten. Belangrijk aandachtspunt voor komend jaar is de verkeersdoorstroming in de Vesting. Een oplossing daarvoor is het volledig autovrij maken van de Vesting tijdens grote evenementen. Helaas moesten de activiteiten op zondag 30 augustus door de slechte weersomstandigheden worden afgebroken. Voor komend jaar moet de organisatie zorg dragen voor een alternatief plan, voor als het weer opnieuw tegenzit.
Verder zullen er werkafspraken worden gemaakt om te komen tot een goede samenwerking en afstemming tussen de gemeente, de organisator en politie en brandweer. Ook ondernemers in de Vesting zullen vroegtijdig betrokken worden bij de voorbereidingen van het evenement.

11/30/2010