Gemeente Hellevoetsluis


Jongerenraad komt terug in Hellevoetsluis

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er weer een Jongerenraad komt. Eerder bestond er al een Jongerenraad; deze is echter in 2007 opgeheven omdat er te weinig animo voor was onder de jeugd. Nu heeft een groep enthousiaste jongeren zelf contact gezocht met de gemeente en aangegeven te willen gaan fungeren als Jongerenraad. De gemeente en de adviesraad Welzijn juichen dit initiatief toe.

De Jongerenraad zal dienen als adviesorgaan om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren. Zij kunnen zo een nuttige bijdragen leveren op het gebied van lokale beleidsontwikkelingen. Ook wil de Jongerenraad debatten en inspraakavonden organiseren om zo meer jongeren bij de lokale politiek te betrekken. De jongeren hebben bijvoorbeeld al een toekomstvisie voor Hellevoetsluis opgesteld voor de periode 2010-2014. Daarin gaan zij in op onder andere verkeersveiligheid, openbare ruimte, zorg, onderwijs en jeugdbeleid. Ook zullen ze een programma opstellen van de onderwerpen die zij in 2011 willen behandelen.

11/30/2010