Gemeente Hellevoetsluis


College stelt definitief stedenbouwkundig plan disco vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 30 november 2010 het definitieve stedenbouwkundig plan voor de discotheek langs de N57 (bij de Zwartedijk) vastgesteld. Het plan bevat naast een discotheek ook een wegrestaurant met familie- en fastfoodgedeelte, evenals een zalencentrum. Uiteraard komt er ruime parkeergelegenheid (350 plekken). In het ontwerp is rekening gehouden met ecologische uitgangspunten; het hele complex wordt zo vormgegeven dat het past in het omliggende landschap.

Planning
In het eerste kwartaal van 2011 komt het voorontwerp bestemmingsplan voor de discotheek ter inzage te liggen in het gemeentehuis en op de gemeentelijke website gepubliceerd. Vanaf dat moment is er zes weken gelegenheid om zienswijzen in te dienen. De verwachting is dat begin 2012 met de bouw van het complex begonnen kan worden en dat de discotheek eind 2012 opgeleverd kan worden.

11/30/2010