Gemeente Hellevoetsluis


Gemeente Hellevoetsluis verduurzaamt bedrijfsvoering

De gemeente Hellevoetsluis vindt het belangrijk om zelf een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Milieubelastende activiteiten, werkzaamheden, producten en diensten van de gemeente Hellevoetsluis moeten worden teruggedrongen, nu en in de toekomst. Hiertoe is een nota `Bedrijfsinterne Milieuzorg' opgesteld, waarin doelen en maatregelen worden benoemd waar de gemeente in de komende jaren aan gaat werken. De nota is op 30 november vastgesteld door het college van B&W.

Gemeentehuis
De gemeente bekijkt waar in het gemeentehuis, in scholen, in andere gemeentelijke gebouwen en in de openbare ruimte energie- en milieubesparende maatregelen kunnen worden genomen. Een voorbeeld van een maatregel in het gemeentehuis, is het standaard dubbelzijdig printen. Dit vermindert het papierverbruik enorm. Bij het inkopen van nieuwe producten zal rekening gehouden worden met duurzaamheid. In het gemeentehuis zelf is de verlichting al vervangen door energiezuinige verlichting.

Gemeentelijke gebouwen
In scholen en andere gemeentelijke gebouwen wordt bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw bekeken welke mogelijkheden er zijn voor energiebesparing. Doel is bijvoorbeeld om in dergelijke gevallen voor 100 procent gebruik te maken van duurzame materialen.

Openbare ruimte
Ook in de openbare ruimte houden we rekening met het milieu. Als bijvoorbeeld de straatverlichting moet worden vervangen, wordt standaard gekozen voor energiezuinige verlichting. Ook zal in de openbare ruimte gebruik worden gemaakt van duurzame materialen, zoals duurzaam geproduceerd hout.

11/30/2010