Gemeente Aalsmeer

Mijnsherenweg (bij Schweitzerstraat) wordt opgeknapt

Groenstrook Mijnsherenweg (bij Schweitzerstraat) wordt opgeknapt

In maart 2011 wordt de groenstrook langs de Mijnsherenweg (bij de Schweitzerstraat) gerenoveerd.

De (slechte) beplanting wordt gerooid, daarna wordt het terrein geëgaliseerd. Het nieuwe gras wordt in april ingezaaid. Na ongeveer twee jaar gras maaien is het onkruid verdelgd en kan er voor een andere beplanting gekozen worden. De nieuwe beplanting gebeurt in overleg met de omwonenden.

Slechte staat
De groenstrook langs de Mijnsherenweg is in slechte staat; dat komt o.a. door de hoge bomen die daar staan en veel licht wegnemen en het achterstallig onderhoud. De beplanting is de laatste jaren sterk in kwaliteit verminderd. De grote bomen nemen erg veel zonlicht weg, waardoor de beplanting onder de bomen steeds verder verzwakt. Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is niet meer toegestaan, hierdoor krijgt agressief onkruid steeds meer kans de bestaande beplanting te overwoekeren. Ook door regelmatig schoffelen is het onmogelijk dit onkruid te onderdrukken.
De huidige situatie is niet langer houdbaar vandaar het renovatieplan.

Veel onkruid
Het probleem bij deze groenstrook is het vele onkruid, om dat definitief en goed te verwijderen is het nodig om het gebied eerst helemaal te rooien, vervolgens gras in te zaaien en dat consequent gedurende twee jaar te maaien. Met het gras wordt namelijk het opkomende onkruid ook weer gemaaid. De groenstrook kan pas in maart volgend jaar aangepakt worden omdat de grond in de winter niet bewerkt kan worden. Het heeft ook pas zin om het nieuwe gras in april te zaaien als de grond weer wat warmer wordt zodat het zaad kan kiemen.

Bewonersbrief
Buurtbewoners zijn per bewonersbrief geïnformeerd over de renovatieplannen. Over ongeveer twee jaar als er nieuwe beplanting wordt uitgezocht, worden bewoners uitgenodigd om daar over mee te praten.