Provincie Limburg

Nieuws en persberichten

Bijdrage Provincie voor BioMiMedics
De Provincie Limburg verleent een bijdrage van 150.000,00 voor het project BioMiMedics. Dat is een kennisplatform op het gebied van onderzoek naar nieuwe medische materialen.

BioMiMedics wordt opgericht door een consortium van vier universiteiten; Maastricht, Aken, Luik en Hasselt. Binnen deze regio is er een concentratie op het gebied van kennis en bedrijvigheid als het gaat om biowetenschap. De vier genoemde academische centra presteren op wereldniveau op het terrein van biomedische wetenschappen.

Door beter met elkaar te gaan samenwerken wil het consortium zich op dit gebied een naam verwerven in Europa en de rest van de wereld. Zowel in economisch opzicht als in wetenschappelijk-technische zin. Concreet gaat BioMiMedics onder meer regeneratieve geneeskunde verder ontwikkelen. Dat is met menselijke cellen nieuwe weefsels, vaten of organen ontwikkelen.

De totale kosten van BioMiMedics worden geschat op 6,8 miljoen. De Provincie draagt bij in het project omdat het precies past in de Versnellingsagenda van de provincie. In die agenda wordt verdere ontwikkeling van de Maastricht Health Campus in combinatie met de Chemelot Campus gestimuleerd.

30-11-2010 15:58