Waterschap Brabantse Delta


Waterschap houdt ijsvorming in de gaten

Door de aanhoudende vorst vriezen sloten en vaarten in West-Brabant dicht. Het waterschap houdt de situatie in de gaten. Zo wordt bekeken of de bediening van stuwen en gemalen aangepast moet worden om het waterpeil gelijk te houden met de ijslaag.
Wanneer de vorst aanhoudt en het ijs dikker wordt, kan het waterschap besluiten om een vaarverbod in te stellen. Als schepen namelijk het ijs breken, dan kunnen de ijsschotsen de kades en oevers beschadigen.

schaatsersophetijs.jpg (16 Kb) Wees voorzichtig met schaatsen op sloten en vaarten
Als het ijs dikker wordt, blijft het gevaarlijk om op sloten en vaarten te schaatsen. De ijsdikte kan sterk wisselen en er kan stroming onder het ijs plaatsvinden. Die kans is het grootst in de buurt van stuwen en gemalen. De ijslaag kan daar dunner zijn of er kan een luchtlaag onder het water ontstaan.

Actuele ijsinfo
Wilt u komende dagen plezierig en ook veilig op natuurijs schaatsen, houd dan de berichten in de gaten van de officiële natuurijsbaan bij u in de buurt. Zij controleren het ijs dagelijks en geven aan wanneer het veilig is.

Schaatsbond
Degenen die meer willen weten over de betrouwbaarheid van natuurijs, welke natuurijsbanen officieel open zijn en of er toertochten worden georganiseerd, kunnen kijken op de website van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond (KNSB). Op deZe website staan ook tips voor een veilige schaatstocht.

||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| |||||||||||||||||